ศาสนาที่เรารู้

เจริญพร ศาสนาที่เรานับถือ

ที่พึ่งของท้องถิ่น ต้องราชภัฏโคราช


#การให้บริการกับท้องถิ่น โครงการ“การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้จัดการถวายความรู้เชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ณ ห้อง It Learning center ชั้น 1 อาคาร 27 สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีพระเดชพระคุณ พระวินัยโมลี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มาถวายเกียรติบัตร และกล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ ซึ่งการถวายความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์ซึ่งท่านจะสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัยและพุทธศาสนิกชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน โดยในการถวายความรู้จในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายและปิดโครง เป็นการใช้โปรแกรม Premiere Pro cc ตกแต่งรูปภาพ โดยมี นายสราวุฒิ พงศ์ณัฐกรณ์ นายอภิเชฐ แปลสันเทียะ และนายจักรวี แสงจันทร์ เป็นวิทยากรถวายความรู้ในครั้งนี้

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *