ศาสนาที่เรารู้

เจริญพร ศาสนาที่เรานับถือ

Category Archive: ข่าวสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ปรับปรุงสาระเเกนกลาง….

ปรับปรุงสาระเเกนกลาง….

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่ […]
กิจกรรมตักบาตรวันพุธ

กิจกรรมตักบาตรวันพุธ

มื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ลานธรรมเฉล […]
จับของขวัญปีใหม่2020 พุทธศาสต์ฯ

จับของขวัญปีใหม่2020 พุทธศาสต์ฯ

กิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่ 2020 ของสาขาพุทธศาสนศึกษา โ […]
อบคมคุณธรรม ปี1 พุทธศาสตร์ฯ

อบคมคุณธรรม ปี1 พุทธศาสตร์ฯ

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ชั้นปีที่1 สาขาพุทธศาสนศึกษา คณะครุ […]
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี63

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี63

บสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศ […]